Better Life Canadian Immigraion Services

مهاجرتکبکپرسش و پاسخ

گواهی عدم سوء پیشینه

س 1. گواهی عدم سوء پیشینه چیست؟

ج 1. تمامی متقاضیان بالغ برای مهاجرت به کانادا می بایست گواهی عدم سوء پیشینه ارائه کنند. این گواهی باید از طرف هر کشوری که متقاضی پس از سن 18 سالگی بیش از 6 ماه در آنجا اقامت داشته صادر شود. اگر اداره پلیس کشوری از صدور چنین مدرکی امتناء کند بهتر است نامه ای دال بر چنین تصمیمی از اداره پلیس اخذ شود. 

س 2. آیا وضعیت اقامت من در کشوری که از آن برای مهاجرت اقدام می کنم اهمیت دارد؟

ج 2. سیاست دولت کانادا همواره بر این اصل استوار بوده است که وضعیت اقامت مهاجرین در خارج از کانادا را در درخواست آنان برای مهاجرت دخالت ندهد. با این حال نمونه هایی یافت می شود که در آن متقاضیان مهاجرت به کانادا به دلیل نقض آشکار و آگاهانه قوانین مهاجرت سایر کشورها از اعطای ویزای مهاجرت محروم شده اند.

س 3. مصاحبه امنیتی چیست؟

ج 3. بعضی اوقات چنین مصاحبه ای انجام می شود تا از عدم مواردی چون جاسوسی، شورش یا تروریسم اطمینان حاصل شود. اینگونه مصاحبه ها معمولا" پس از "مصاحبه ی انتخاب" انجام می شود و بعضی اوقات ممکن است در صورت حذف "مصاحبه انتخاب" نیز انجام شود.

س4.چه زمانی باید گواهی عدم سوء پیشینه در اداره مهاجرت به ثبت برسد؟

ج 4. در مورد بعضی از شعب اداره مهاجرت این مدرک باید همزمان با ثبت نمودن فرم تقاضا، پرداخت هزینه بررسی تقاضا و ارائه مدارک شخص در اداره مهاجرت ثبت شود ولی شما مجبور خواهید بود که بسیاری از مدارک ثبت شده را هنگام مصاحبه و/یا قبل از صدور ویزا به روز کرده و مجددا" به ثبت برسانید.

س 5. فرق تحقیقات جامع با سوپیشینه چیست؟

ج 5. هدف تحقیقات جامع کشف سوابق احتمال جاسوسی، براندازی و یا فعالیتهای تروریستی در مورد افراد است. این مورد ضمن اینکه با سوپیشینه تفاوت دارد اما به موازات آن توسط دولت کانادا و بدون دخالت شخص متقاضی انجام می گیرد.

Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2016 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092